Чингэлтэй дүүргийн 5 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах “Хэрэглэгчдэд үйлчлэх төв -6”-ийн харьяа Бага чадлын Ус, дулаан дамжуулах төвийн “Ганьт-6”, “Дельта-9” дүгээр байруудын 145 айл өрхийн халаалт, хэрэгцээний халуун усыг хангадаг 1 дүгээр хэлхээний шугамд гэмтэл гарсныг тус газрын ТӨВ ТҮГЭЭХ ТӨВИЙН засварын хэсгийн ажилтнууд ажиллан Ф100мм-ийн 1урт метр шугамыг хэсэгчлэн сольж хэвийн ажиллагаанд орууллаа.